Prijavnica — Namen zbiranja podatkov

Podatke zbiramo za potrebe rezervacije prostega mesta, ugotovitve vaše identitete in izpoljnjevanja pogojev za udeležbo, določitve višine prispevka in upravičenosti do popustov, izboljšanja programa in promocije počitnic, skrbi za vaše zdravje ter informiranja o drugih dogodkih za mlajše odrasle. Nadaljnje obveščanje do odhoda na Kaprije in po vrnitvi domov bo potekalo po elektronski pošti. V primeru, da teh obvestil ne želite prejemati, se lahko od njih kadarkoli odjavite. Prijavnica in vaši podatki so varni. Prenos podatkov je šifriran.

Splošni pogoji

Prispevek lahko poravnate na naših srečanjih oz. nakasneje na spoznavnem pikniku 29. in 30. junija. Kasneje prijavljeni prispevek poravnajo v treh delovnih dneh po prijavi. Prispevka ne vračamo razen v primeru bolezni (zdravniško potrdilo) ali če imamo čakajočega na prosto mesto.
S prijavo in udeležbo na programu dovoljujete objavo fotografij na spletni strani, facebooku in v drugih medijih. Udeleženec ima možnost zahtevati preklic objave, če bi bila jasno označena njegova istovetnost.
Od vsakega udeleženca pričakujemo, da bodo upošteval navodila voditeljske ekipe, spoštoval hišni red, skrbel za lastno varnost in zdravje ter si prizadeval za dobre medčloveške odnose.

Close Menu